Wat kunt u verwachten bij de Hoorprofs vakaudicien?

Waarom kiezen voor een HoorProfs audicien?
Een HoorProfs audicien begrijpt dat niet iedereen dezelfde behoeften
heeft op het gebied van Hoorzorg en zal altijd proberen met een
oplossing te komen die voorziet in uw persoonlijke behoeften en
omstandigheden.

Alle HoorProfs winkels werken met vakbekwame audiciens; dat wil
zeggen dat zij aan alle richtlijnen en kwaliteitseisen voldoen.

Bij een HoorProfs audicien staat kwaliteit hoog in het vaandel. Iedere
HoorProfs audicien wordt dan ook jaarlijks gecontroleerd of ze
voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen zodat u verzekerd bent van
een kwalitatief goede hoorzorg.

Om te kunnen vaststellen welk hoorhulpmiddel u nodig heeft, zal de audicien samen met u een aantal stappen doorlopen.

Stap 1: Gehoorverlies vaststellen
Uw gehoorverlies wordt vastgesteld aan de hand van een aantal gehoormetingen. De resultaten hiervan worden weergegeven in een audiogram. Van elk oor wordt een audiogram gemaakt omdat het gehoor per oor kan verschillen.

Stap 2: Uw hoorprobleem in kaart brengen
Wat betekent het gehoorverlies voor u? Betekent het alleen dat u de tv niet goed meer kunt horen? Of kunt u door uw gehoorverlies bepaalde werkzaamheden niet meer naar tevredenheid uitvoeren? Om een goed beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie, vraagt de audicien u een vragenlijst in te vullen. Bij het invullen staat altijd uw huidige situatie centraal.

Stap 3: Een hoortoestel selecteren
Er zijn veel verschillende soorten hoortoestellen beschikbaar. Al deze hoortoestellen zijn ingedeeld in vijf functionele categorieën. Aan de hand van de gehoormetingen en de uitkomst van de door u ingevulde vragenlijst, weet de audicien in welke categorie u valt. Samen met de audicien gaat u nu op zoek naar het hoortoestel binnen deze categorie dat het beste bij u past.

Stap 4: De proefperiode
Iedereen die een nieuw hoortoestel krijgt, heeft recht op een proefperiode om te kijken of het geselecteerde hoortoestel inderdaad een goede oplossing is. In deze periode kunt u rustig aan uw nieuwe gehoor wennen en samen met de audicien op zoek gaan naar de meest optimale afstemming van uw hoortoestel. Soms moet een toestel meerdere keren worden bijgesteld voordat de instellingen als optimaal worden ervaren.

Het kan ook zijn dat u het idee heeft dat het toestel niet het juiste voor u is. In de proefperiode kunt u dan nog een ander toestel uitproberen.

Aan het einde van de proefperiode zal de audicien een eindcontrole uitvoeren. Hiervoor vult u opnieuw een vragenlijst in, maar gaat u nu uit van de nieuwe situatie met het hoortoestel. Op deze manier kunnen u en uw audicien zien welke winst (verbetering) er is behaald en bekijken of dit voor u voldoende is.

Stap 5: Nazorg
Onze dienstverlening stopt niet als u heeft afgerekend. Wij weten namelijk dat de conditie van het gehoor kan veranderen. Bij ons bent u daarom ook na de proefperiode welkom met vragen, voor een controle en advies of een correctie in de afstelling.